Logo

Ochrona Danych Osobowych w Procesie Due Diligence: Strategie i Praktyki

Date

Thursday, June 20, 2024

Time

11:00 AM Europe/Warsaw

Convert to my timezone
This event is certified, please provide correct information.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
Wyrażam zgodę na kierowanie do mnie przez Audytel S.A. działań marketingowych na podane przeze mnie dane kontaktowe:
This field is required.
This field is required.
Required fields
If you have already registered and can't locate your registration confirmation email, click here!
The email address is incorrect. Please double-check your email address.

A confirmation email with logging details has been sent to the provided email.

System configuration test. Click here!

Agenda

Szanowni Państwo,

Przygotowanie i przeprowadzenie procesu due diligence jest kluczowym elementem w trakcie transakcji biznesowych, wymagającym szczególnej uwagi z punktu widzenia ochrony danych osobowych. Nasz webinar jest dedykowany wszystkim profesjonalistom zaangażowanym w due diligence oraz transakcje M&A, którzy pragną pogłębić swoją wiedzę na temat zabezpieczenia danych osobowych, aby uniknąć zarzutu naruszenia ochrony danych osobowych. Doświadczeni prawnicy i eksperci ds. RODO podzielą się wskazówkami, jak efektywnie zapewnić ochronę danych osobowych w procesie due diligence.

 

Podczas webinaru podzielimy się wiedzą o zarządzaniu danymi osobowymi w trakcie due diligence. Zidentyfikujemy typowe pułapki i przedstawimy sprawdzone metody minimalizacji ryzyka naruszenia danych. Sesja będzie także okazją do zapoznania się z innowacyjnymi narzędziami i technologiami wspierającymi bezpieczne przetwarzanie danych osobowych, co jest nieocenione w świetle coraz bardziej rygorystycznych przepisów o ochronie danych.

 

Agenda:

 1. Przygotowanie do procesu due diligence pod kątem ochrony danych osobowych zidentyfikowanie wszystkich podmiotów uczestniczących w procesie oraz określenie ich roli, a także ustalenie zakresu oraz celu dostępu do dokumentacji zawierającej dane osobowe.
 2. Zarządzanie danymi osobowymi oraz ich pseudonimizacja - praktyczne porady dotyczące środków bezpieczeństwa danych osobowych stosowanych w procesie due diligence.
 3. Udostępnienie czy powierzenie danych osobowych?
 4. Przykładowe narzędzia oraz rozwiązania technologiczne umożliwiające udostępnienie danych osobowych oraz kontrolę nad danymi, a także określenie stosunku prawnego z dostawcą ww. narzędzi.
 5. Sesja pytań i odpowiedzi - interaktywny segment, podczas którego uczestnicy mogą zadawać pytania i dzielić się doświadczeniami.

 

Zachęcamy do udziału w webinarze dyrektorów ds. compliance, audytorów wewnętrznych, prawników korporacyjnych oraz wszystkich, którzy w swojej pracy spotykają się z wyzwaniami związanymi z ochroną danych osobowych w procesie due diligence. Uzyskaj dostęp do kluczowych informacji, które pomogą Ci zabezpieczyć dane osobowe i przeprowadzić due diligence zgodnie z najlepszymi praktykami branżowymi.


Data: Czwartek, 20 czerwca 2024 r., godz. 11:00-12:30.


Zapraszamy!

Patrycja Szarama

Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Gdańskiego. Od 2011 roku Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku. Od 2018 r w ramach pracy własnej kancelarii specjalizuje się w obsłudze podmiotów gospodarczych w zakresie ochrony danych osobowych.
Przeprowadziła wiele audytów w zakresie ochrony danych osobowych, wdrażała RODO, prowadzała szkolenia oraz pełniła funkcję inspektora ochrony danych.
Posiada również doświadczanie w zakresie bieżącej obsługi przedsiębiorstw, w tym w szczególności reprezentowania klientów w sporach sądowych, negocjacjach handlowych, konstruowania wzorów umów i regulaminów oraz nadzorowania inwestycji kapitałowych.
Klauzula informacyjna:
 • Administratorem Państwa danych osobowych w związku z uczestnictwem w webinarze jest Audytel S.A. z siedzibą przy ul. ks. I. Skorupki 5, 00-546 Warszawa (dalej również jako „Administrator”). Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail info@audytel.pl, telefonicznie pod numerem 48 22 537 50 50, lub pisemnie poprzez adres ul. ks. I. Skorupki 5, 00-546 Warszawa.
 •  Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem: iod@audytel.pl. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 • Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie niezbędnych danych osobowych (imienia, nazwiska oraz adresu e-mail) uniemożliwi wzięcie udziału w webinarze.
 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu identyfikacji uczestników wydarzenia, kontaktu z Państwem, obsługi udziału w wydarzeniu oraz wystawienia dyplomu potwierdzającego wzięcie przez Państwa udziału w organizowanym przez Administratora webinarze. W tym przypadku podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na organizacji wydarzenia w związku z przesłanym zgłoszeniem udziału w wydarzeniu. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres dwunastu miesięcy lub do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w ww. celach.
 • Jeżeli Państwo wyrażą zgodę na przesyłanie Państwu informacji handlowych dotyczących produktów własnych Administratora, Administrator w tym celu będzie przetwarzać Państwa dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na prowadzeniu marketingu bezpośredniego. W tym przypadku Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingowych lub do czasu wycofania zgody na przesyłanie informacji handlowej na wybrane przez Państwa urządzenie końcowe.
 • Jeżeli wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, Administrator przestanie przetwarzać Państwa dane osobowe, chyba że zaistnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do dalszego przetwarzania danych, nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności – w takim wypadku Administrator niezwłocznie poinformuje Państwa o ich istnieniu.
 • Zgodę na kontakt marketingowy w odniesieniu do konkretnego urządzenia końcowego mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie, aczkolwiek cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Administrator powierzy Państwa dane osobowe dostawcy serwisu szkolenia, tj. ClickMeeting Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Arkońskiej 6/A4, 80-387 Gdańsk. Korzystanie z serwisu szkolenia podlega Regulaminowi Świadczenia Usługi oraz Polityce Prywatności ClickMeeting, które są dostępne na stronie https://clickmeeting.com/pl/legal. W przypadku korzystania przez Państwa z funkcji czatu, dane osobowe zostaną udostępnione innym uczestnikom spotkania online.
 • Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być też dostawcy Administratora, np. świadczący usługi informatyczne.
 • Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na prawa uczestników webinaru.
 •  Przysługuje Państwu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Podanie danych identyfikacyjnych w formularzu rejestracyjnym jest niezbędne, aby zapobiec sytuacjom uczestnictwa w webinarze osób niezarejestrowanych i zapewnić bezpieczne warunki do merytorycznej dyskusji. Uczestnik zobowiązany jest do podania prawdziwych danych. Audytel S.A. zastrzega sobie prawo weryfikacji uczestników z uwagi na ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa, o której mowa w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1233).