Logo

Inspektor Ochrony Danych – najnowsze wytyczne, orzecznictwo i podejście UODO

Date

Tuesday, August 30, 2022

Time

11:00 AM Europe/Warsaw

Convert to my timezone
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
Wyrażam zgodę na kierowanie do mnie przez Audytel S.A. działań marketingowych na podane przeze mnie dane kontaktowe:
This field is required.
Required fields
If you have already registered and can't locate your registration confirmation email, click here!
The email address is incorrect. Please double-check your email address.

A confirmation email with logging details has been sent to the provided email.

System configuration test. Click here!

Presenter

Klaudia Dryja

Prawnik, specjalizujący się w ochronie danych osobowych oraz prawie nowych technologii, obecnie sprawuje funkcję Inspektora Ochrony Danych u klientów Audytel S.A.

Doświadczenie zdobywała w renomowanych kancelariach prawnych. W trakcie swojej pracy przeprowadziła wdrożenie wymogów unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), w ponad 60 przedsiębiorstwach z różnych sektorów i branż. Ponadto, realizowała audyty oraz oceny zgodności z przepisami RODO w j. angielskim. W dotychczasowej pracy doradzała również klientom w zakresie incydentów bezpieczeństwa i naruszeń ochrony danych osobowych oraz postępowań przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Prowadziła również negocjacje umów powierzenia przetwarzania danych, szkolenia z ochrony danych osobowych oraz zapewniała bieżące wsparcie z zakresu ochrony danych osobowych w spółkach.

Agenda


Szanowni Państwo!

Funkcja Inspektora Ochrony Danych na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy stała się istotnym tematem w świecie ochrony prywatności. Podczas najbliższego webinaru, który odbędzie się już 30 sierpnia 2022 r. zapraszamy na spotkanie, podczas którego przekażemy najnowsze informacje dotyczące pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych, w tym wytycznych i orzecznictwa europejskich organów nadzorczych. Ponadto, przedstawimy Państwu ostatnie działania Urzędu Ochrony Danych w tym przedmiocie. Kompleksowe omówienie zagadnienia dotyczącego inspektorów, mamy nadzieję, że zwiększy nie tylko Państwa wiedzę na temat tej funkcji, ale również pozwoli uzyskać szerszą perspektywę i umożliwi podjęcie odpowiednich dalszych działań w Państwa organizacji.

 

Agenda:

  1. Inspektor Ochrony Danych – kim jest, jakie są jego zadania i jaką pełni funkcję w organizacji?
  2. Najnowsze wytyczne dotyczące IOD, czyli jak powinna kształtować się funkcja inspektora w organizacjach i w oczach organów nadzorczych w Europie.
  3. Orzecznictwo i decyzje organów europejskich dotyczące pełnienia funkcji IOD, czyli co już wiemy i w jakim kierunku powinniśmy podążać.
  4. IOD w oczach polskiego UODO.

Serdecznie zapraszamy!

Administratorem danych osobowych jest Audytel S.A., ul. ks. I. Skorupki 5, 00-546 Warszawa, tel. +48 22 5375050, e-mail info@audytel.pl. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem iod@audytel.pl. Dane będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy (podstawa prawna: przetwarzanie niezbędne do wykonania umowy). Podanie danych jest warunkiem uczestnictwa w wydarzeniu, a ich niepodanie uniemożliwi wzięcie udziału w webinarium. Dane będą przechowywane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Każdej osobie przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora.