Logo

Raportowanie ESG w firmie produkcyjnej – co należy wykonać już w 2024 roku?

Date

Thursday, March 7, 2024

Time

11:00 AM Europe/Warsaw

Convert to my timezone
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
Wyrażam zgodę na kierowanie do mnie przez Audytel S.A. działań marketingowych na podane przeze mnie dane kontaktowe:
This field is required.
This field is required.
Required fields
If you have already registered and can't locate your registration confirmation email, click here!
The email address is incorrect. Please double-check your email address.

A confirmation email with logging details has been sent to the provided email.

System configuration test. Click here!

Agenda

Szanowni Państwo,

Raportowanie ESG inaczej nazywane raportowaniem CSR, zrównoważonego rozwoju czy niefinansowym obejmuje ujawnienie informacji o zarządzaniu przez firmę czynnikami środowiskowymi, społecznymi oraz dotyczącymi ładu korporacyjnego (w skrócie ESG, z ang. environmental, social and governance).

Wiele firm w Polsce dopiero przygląda się swoim obowiązkom i zastanawia się jak odpowiedzieć na stawiane wymagania, by nie zaburzyć funkcjonowania firmy lub nie spowodować dodatkowych kosztów. Część Państwa konkurencji już liczy ślad węglowy i realizuje działania dekarbonizacyjne, nie pozwólcie konkurencji uciec, bądźcie tą firmą, która idzie z trendem, wyróżnia się!

 

Na webinarze dowiesz się:

 •        Jakie są trendy w firmach konkurencyjnych, które wdrażają ESG?
 •        Jak dobrze przygotować się do ESG? – jak to robią najlepsi i dzięki temu osiągają przewagę konkurencyjną.
 •        Jakie zadania związane z ESG czekają twoją organizację i ile zajmie ich realizacja?
 •        Jakie persony powinny być zaangażowane w poszczególne etapy ESG?
 •        Gdzie są największe ryzyka, wyzwania i szanse dla organizacji?

Data:

Czwartek , 7 marca 2024r., godz. 11:00-12:30


Zapraszamy!

Małgorzata Anoszczenko

Współtwórca raportów z audytów ESG, compliance, BHP; praw człowieka oraz w zakresie doradztwa energetycznego dla klientów korporacyjnych. Tworzyła programy wdrażania ESG w spółkach branży spożywczo-przemysłowej. Współprowadziła warsztaty dla firm w zakresie ESG: śladu węglowego, raportowania według standardów ESRS, greenwashingu, dekarbonizacji.

Współuczestniczyła w projektach tworzenia raportów ESG i sporządzania strategii ESG dla organizacji takich jak Tarczyński SA, SECO/WARWICK SA, J.K. Miłosz Kiedrowski, Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o. Kupiec Sp. z o.o.

Justyna Postępska

Posiada doświadczenie w obszarach: governance, compliance oraz biznesu. Brała udział m.in. w następujących projektach: wdrożenia CSR oraz wdrożenia ESG, przygotowania i wdrożenia systemów compliance oraz governance, systemów zarządzania ryzykiem, systemów audytu.

Posiada praktyczną wiedzę związaną z wdrażaniem przepisów dyrektyw UE dotyczących compliance, governance, AML oraz ESG. Prowadzi warsztaty w zakresie compliance, governance, ESG i zarządzania ryzykiem. Jest mentorem compliance.
Klauzula informacyjna:
 • Administratorem Państwa danych osobowych w związku z uczestnictwem w webinarze jest Audytel S.A. z siedzibą przy ul. ks. I. Skorupki 5, 00-546 Warszawa (dalej również jako „Administrator”). Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail info@audytel.pl, telefonicznie pod numerem 48 22 537 50 50, lub pisemnie poprzez adres ul. ks. I. Skorupki 5, 00-546 Warszawa.
 •  Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem: iod@audytel.pl. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 • Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie niezbędnych danych osobowych (imienia, nazwiska oraz adresu e-mail) uniemożliwi wzięcie udziału w webinarze.
 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu identyfikacji uczestników wydarzenia, kontaktu z Państwem, obsługi udziału w wydarzeniu oraz wystawienia dyplomu potwierdzającego wzięcie przez Państwa udziału w organizowanym przez Administratora webinarze. W tym przypadku podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na organizacji wydarzenia w związku z przesłanym zgłoszeniem udziału w wydarzeniu. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres dwunastu miesięcy lub do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w ww. celach.
 • Jeżeli Państwo wyrażą zgodę na przesyłanie Państwu informacji handlowych dotyczących produktów własnych Administratora, Administrator w tym celu będzie przetwarzać Państwa dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na prowadzeniu marketingu bezpośredniego. W tym przypadku Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingowych lub do czasu wycofania zgody na przesyłanie informacji handlowej na wybrane przez Państwa urządzenie końcowe.
 • Jeżeli wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, Administrator przestanie przetwarzać Państwa dane osobowe, chyba że zaistnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do dalszego przetwarzania danych, nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności – w takim wypadku Administrator niezwłocznie poinformuje Państwa o ich istnieniu.
 • Zgodę na kontakt marketingowy w odniesieniu do konkretnego urządzenia końcowego mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie, aczkolwiek cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Administrator powierzy Państwa dane osobowe dostawcy serwisu szkolenia, tj. ClickMeeting Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Arkońskiej 6/A4, 80-387 Gdańsk. Korzystanie z serwisu szkolenia podlega Regulaminowi Świadczenia Usługi oraz Polityce Prywatności ClickMeeting, które są dostępne na stronie https://clickmeeting.com/pl/legal. W przypadku korzystania przez Państwa z funkcji czatu, dane osobowe zostaną udostępnione innym uczestnikom spotkania online.
 • Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być też dostawcy Administratora, np. świadczący usługi informatyczne.
 • Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na prawa uczestników webinaru.
 •  Przysługuje Państwu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Podanie danych identyfikacyjnych w formularzu rejestracyjnym jest niezbędne, aby zapobiec sytuacjom uczestnictwa w webinarze osób niezarejestrowanych i zapewnić bezpieczne warunki do merytorycznej dyskusji. Uczestnik zobowiązany jest do podania prawdziwych danych. Audytel S.A. zastrzega sobie prawo weryfikacji uczestników z uwagi na ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa, o której mowa w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1233).