Logo

Webinar: Świadome zarządzanie zakupem energii w organizacji

Date

Thursday, August 19, 2021

Time

11:00 AM Europe/Warsaw

Convert to my timezone
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
Required fields
If you have already registered and can't locate your registration confirmation email, click here!
The email address is incorrect. Please double-check your email address.

A confirmation email with logging details has been sent to the provided email.

System configuration test. Click here!

Agenda


W ciągu ostatniego miesiąca obserwowaliśmy sukcesywny wzrost ceny praw do emisji CO2 (maksymalnie do 58,5 Euro/tonę), które pociągały za sobą ceny kontraktów terminowych energii elektrycznej na Towarowej Giełdzie Energii.  

Cena kontraktu Y-22 osiągnęła w dniu 1.07.2021 r. wartość 367,38 zł/MWh (DKR), co było najwyższą ceną w historii jego notowań. Uwagę zwracają jednak wielkości zmian ceny, które skrajnie w czerwcu wyniosły do 35 zł/MWh. 

Tak duża nierównomierność rynku i rozchwianie cenowe stanowi istotne ryzyko dla organizacji. Ryzyko zmiany ceny rynkowej wpływa bezpośrednio na wartość ofert składanych przez sprzedawców energii w postępowaniach zakupowych, a w przypadku wydłużonego okresu związania z ofertą niesie ze sobą pewność nałożenia dodatkowych narzutów cenowych i marż kompensujących spółkom obrotu wspomnianą nierównomierność rynku. 

Świadome zarządzanie zakupem energii, w tym stosowanie zakupu transzowego umożliwia samodzielne podejmowanie decyzji i wybieranie momentów zakupowych. 

Takie działanie zapobiega poniesieniu dodatkowych kosztów przez kupujących i oraz świadome zarządzanie portfelem energetycznym organizacji, wraz z wykorzystaniem okazji cenowych w przypadku spadków ceny oraz obrony przed jej wzrostami, co jest niemożliwe w przypadku kupowania energii za pośrednictwem modelu stałej ceny przez cały okres dostawy. 

Program:

  • Metody i sposoby optymalizacji energii elektrycznej w organizacji
  • Audyt efektywności energetycznej – jak wykorzystać i wdrożyć rekomendacje?
  • Zakupy energii elektrycznej – jak kupować przy obecnej zmienności rynkowej?
  • PPA – dostawa energii odnawialnej. Czy zielona energia jest obecnie atrakcyjna kosztowo?
  • Kierunki rozwoju rynku giełdowego dla sektora OZE


Zapraszamy!

Presenter

Michał Sikora

Ekspert wiodący w wielu projektach energetycznych między innymi dla Klientów Biznesowych, Ministerstw, Jednostek Samorządów Terytorialnych. Prowadził procesy grupowych zakupów energii elektrycznej dla miast: Warszawa, Poznań, Szczecin oraz PGL Lasy Państwowe. Posiada ponad 5 letnie doświadczenie w prowadzeniu i analizie dokumentacji z zakresu inżynierii i ochrony środowiska, projektów naukowo-badawczych w zakresie energetyki i elektroenergetyki. Koordynuje również projekty audytów energetycznych w transporcie.
Administratorem danych osobowych jest Audytel S.A., ul. ks. I. Skorupki 5, 00-546 Warszawa, tel. +48 22 5375050, e-mail info@audytel.pl. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem iod@audytel.pl. Dane będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy (podstawa prawna: przetwarzanie niezbędne do wykonania umowy). Podanie danych jest warunkiem uczestnictwa w wydarzeniu, a ich niepodanie uniemożliwi wzięcie udziału w webinarium. Dane będą przechowywane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Każdej osobie przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora.